Pexels julia m cameron 4145354

Logopedie versus studiebegeleiding

Logopedie versus Studiebegeleiding

Het onderscheid tussen logopedie en studiebegeleiding in deze praktijk is een zeer bewuste keuze aangezien leer- en studiehoudingsproblemen een verschillende aanpak vereisen. Indien een kind met specifieke leerproblemen kampt, is het immers nodig om deze verder te verkennen en te kijken of er een vermoeden is van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie). De behandeling van leerproblemen bestaat erin na te gaan welke basisvaardigheden nog niet of onvoldoende beheerst zijn. Er wordt dus gewerkt op basisniveau en niet op het huidig studieniveau. Bij logopedische begeleiding wordt in nauw overleg met de school gewerkt en zal er ook regelmatig multidisciplinair overleg plaatsvinden. Indien je voor studiebegeleiding kiest, wordt je hulpvraag individueel benaderd en niet op niveau van de school. Studiebegeleiding wordt in geen geval terugbetaald door het ziekenfonds.