Pexels julia m cameron 4145354

Ondersteuning bij LEESontwikkeling

Leesproblemen

Komt je kind moeilijk los van het hakken en plakken bij het lezen, leest je zoon/dochter zeer radend of heel aarzelend en traag? Moet hij/zij teksten vaak hernemen om tot leesbegrip te kopen? Loopt de leesontwikkeling van je kind zodanig vast dat het leesplezier totaal verdwenen is? Dan is het aangewezen om een logopedist te raadplegen.

Wat doet de logopediste?

Een brede beeldvorming is zeer belangrijk bij het in kaart brengen van een leesprobleem. Aan de hand van een intakegesprek en een logopedisch onderzoek trachten we eerst achterliggende oorzaken van het leesprobleem (lateralisatieprobleem, ontoereikende woordenschat..)bloot te leggen. Vervolgens nemen we de leeskwaliteit van je kind nauwgezet onder de loep. Afhankelijk van de uitkomsten en de hulpvraag, werken we aan leesvloeiendheid, begripsstrategieën en scannend lezen.

Wat kan u doen als ouder?

Tijdens het adviesgesprek geven we gerichte tips mee om de technische leeskwaliteit van je kind op te krikken. Leesplezier staat hierbij steeds centraal.

#Connectvloeiendlezen#Lezergame#Karaton#Cleverread