Pexels julia m cameron 4145354

Tarieven


De logopedisten van Praktijk (T)rots zijn niet geconventioneerd. Wij delen de tarieven voor mensen zonder verhoogde tegemoetkoming alvast mee op onze website.

Aanvangsbilanzittingen: € 50 per 30'

Anamnese- en onderzoeksmoment(en) met verslag

Therapeutische verstrekking in de praktijk

- Per zitting van 30': € 38

- Per zitting van 60': € 76

Ouderbegeleiding

- Per individuele zitting van 60': € 76

- Per collectieve zitting van 90': € 38


Bijkomende prestaties

Adviesgesprek bij verslag

€ 38 per begonnen 30'

Oudergesprek in de praktijk

€ 38 per begonnen 30'

Multidisciplinair overleg met ouders

€ 38 per begonnen 30'

Schooloverleg met ouders

€ 38 per begonnen 30'

Evolutieverslag

€ 76


Eventuele terugbetaling van RIZIV-verstrekkingen is afhankelijk van de scores die het kind behaalt op de logopedische testen. De logopedist zal u hierover informeren op het intakegesprek. Een tabel met de RIZIV-tegemoetkoming hangt uit in onze wachtzaal en is te consulteren via deze link: https://docs.google.com/docume...