Pexels julia m cameron 4145354

Tarieven


De logopedisten van Praktijk (T)rots zijn niet geconventioneerd.

Aanvangsbilanzittingen: € 45 per 30'

Anamnese- en onderzoeksmoment(en) met verslag

Therapeutische verstrekking in de praktijk

- Per zitting van 30': € 35

- Per zitting van 60': € 70

Logopedisch evolutiebilan: € 70

Uitgebreid tussentijds verslag na één jaar begeleiding

Bijkomende prestaties

Adviesgesprek bij verslag

€ 35 per begonnen 30'

Oudergesprek in de praktijk

€ 35 per begonnen 30'

Multidisciplinair overleg met ouders

€ 35 per begonnen 30'

Schooloverleg met ouders

€ 35 per begonnen 30'

Eindverslag of extra verslag

€ 70


Eventuele terugbetaling van logopedische verstrekkingen is afhankelijk van de scores die het kind behaalt op de logopedische testen.

Via de verplichte verzekering wordt iets meer dan de helft terugbetaald voor aanvangsbilanzittingen en het evolutiebilan. Voor logopedische therapie is uw eigen aandeel na tegemoetkoming via verplichte verzekering iets minder dan 10 euro per sessie van een halfuur en iets minder dan 20 euro voor begeleiding van een uur. Voor mensen met omnio-statuut geldt een aparte regeling.

Indien er geen terugbetaling mogelijk is onder de verplichte verzekering, komen sommige mutualiteiten voor een stuk tussen in de kost van de therapie via aanvullende verzekering.