Pexels julia m cameron 4145354

Aanmelden


We nodigen je graag uit voor een intakegesprek om je hulpvragen samen te verkennen. Het intakegesprek gaat bij voorkeur door in aanwezigheid van het kind, zodat het kind al eens kan kennismaken met de therapeut en zelf kan aangeven waarop het botst en aan wil werken. Is er een klik? Dan plannen we een logopedische testing.

Op basis van de informatie die tijdens het intakegesprek werd gedeeld, bepaalt de logopedist welke ontwikkelingsdomeinen en deelvaardigheden in kaart zullen worden gebracht. De logopediste prikt één of meer testmomenten met het kind. Deze testen gebeuren in afwezigheid van de ouders om extra prestatiedruk te voorkomen.

Tijdens het adviesgesprek lichten we de observatiegegevens en testresultaten uitvoerig toe. We geven concrete tips mee voor thuis en op school en bespreken welke doelstellingen we zullen meenemen in het traject.

In sommige gevallen is bredere beeldvorming nodig en verwijzen we je graag door. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om een onderliggend gehoorprobleem uit te sluiten bij spraakproblemen. Wanneer er een bezorgdheid is rond mondelinge taalvaardigheid, is het soms nodig om een een IQ-onderzoek te laten afnemen.

Vragen of aanmelden?