Pexels julia m cameron 4145354

Ondersteuning bij LEERontwikkeling

De sleutel tot succes tijdens een studieloopbaan is een doelgerichte en strategische studiemethode.

Een goede studiemethode…

 • is op maat van de student
 • heeft een hoog rendement
 • is afgestemd op de verwachtingen van de leerkracht.

Studiebegeleiding

Tijdens de studiebegeleiding behandelen we samen concrete leerstof waarmee de leerling moeilijkheden ondervindt.

In het algemeen kan men bij het studeren een viertal fasen onderscheiden:


 1. Verkennen
  Wat is de hoeveelheid van de leerstof?
  Zijn mijn notities volledig?
  Is er een inhoudstafel, een leerstofoverzicht… of kan ik dit best eerst maken?
 1. Verwerken
  In deze fase maken we het te studeren cursusdeel “leerklaar”. We leren hoe we titels juist kunnen markeren, zoeken kernwoorden en maken mindmaps of andere schema's. De samenvattingsstijl is afgestemd op de leerstof, de leerstijl van de leerling en de accenten die de leerkracht legt.
 1. Memoriseren
  In deze fase wordt geleerd om de leerstof in te prenten aan de hand van de gemaakte schema’s. Hiervoor wordt samen met de student op zoek gegaan naar hulpmiddeltjes op maat.
 1. Controleren
  Tot slot leert de student te evalueren in welke mate de leerstof beheerst is. Dit kan door het opnieuw maken van toetsen, het beantwoorden van de vragen aan het eind van het hoofdstuk of van vragen die door de student zelf worden opgesteld.

We leren deze vier fasen toe te passen op leerstofonderdelen naar keuze.

Wanneer tijdens het studiebegeleidingstraject tot uiting komt dat het kind kampt met motivatieproblemen, concentratieproblemen en actieve of passieve faalangst, zal het kind worden doorverwezen. Een goede motivatie en werkhouding zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor het aanleren van een goede studiemethode. Indien er tijdens het studiebegeleidingstraject een vermoeden is van een leerstoornis, zal afhankelijk van de individuele situatie van het kind worden doorverwezen of een logopedisch diagnostisch traject worden opgestart.

#zelfinstructiemethodevanMeichenbaum#multisensorischleren