Pexels julia m cameron 4145354

Ondersteuning bij REKENontwikkeling

Rekenproblemen
Voor sommige kinderen zijn rekensommen, breuken, kommagetallen zeer abstract. Ze compenseren een gebrek aan inzicht door strategieën van buiten te leren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze deze strategieën vaak kwijt zijn, niet handig kunnen schakelen tussen strategieën of niet verkort kunnen rekenen.

Wat doet de logopediste?

We brengen het rekenniveau van je kind in kaart. Een goed richtingsgevoel en een goede werkgeheugencapaciteit en taalvaardigheid zijn noodzakelijke voorwaarden om een goede rekenaar te kunnen worden. Daarom onderzoeken we ook onderliggende deelvaardigheden.

Voor een kind tot het oplossen van sommen komt, moet het de rekenhandeling zelf voldoende hebben kunnen doen. Dit noemen we "handelend rekenen". Soms hebben kinderen langer nood aan handelend rekenen of een visuele voorstelling om op terug te kunnen vallen. Dit vergroot hun inzicht en zorgt ervoor dat ze strategieën die eerst zeer abstract waren kunnen linken aan de realiteit. We leren je kind om beter te schakelen tussen strategieën door in te zetten op het leren identificeren en benoemen van verschillende soorten oefeningen.

Kinderen van de tweede en derde graad lopen soms vast op meervoudige rekenopdrachten. Ze kunnen zichzelf moeilijk sturen in hun oplossingswijze. De logopediste leert dan om de rekentaal stapsgewijs te vertalen naar symbolen. Daarbij is er oog voor het talent van het kind. Kinderen die goed kunnen vormgeven of tekenen, leren bijvoorbeeld om zelf een stappenplan vorm te geven.

Wat kan je doen als ouder?

Als ouder kan je de aangeleerde methodieken verderzetten. In een logopedietraject is er ook een mogelijkheid tot "ouderbegeleiding" waarbij we de rekentechnieken die werken voor je kind graag aan je verduidelijken.

#handelendrekenen#Ijsbergrekenen#HildeHeuninck#Multisensorischleren