Pexels julia m cameron 4145354

Ondersteuning bij SPELLINGontwikkeling

Spellingsproblemen

Soms hebben kinderen het moeilijk met het koppelen van klanken aan de juiste letters. Ze kunnen moeilijk het verschil horen tussen klanken, kunnen woordbeelden moeilijk inprenten, passen spellingsregels niet (consequent)... Dit leidt vaak tot grote frustratie bij het kind.

Wat doet de logopedist?

De logopedist brengt het spellingsniveau en de onderliggende spellingsvoorwaarden in kaart. Voorwaarden voor een goed spellingsproduct zijn een goed richtingsgevoel, een geautomatiseerd handschrift, goede auditieve vaardigheden en voldoende taalgevoel.

De logopediste kan de auditieve vaardigheden en het taalinzicht van het kind versterken. We gebruiken de talenten van je kind om wat moeilijk loopt bij het spellen te kunnen compenseren. Kinderen die visueel sterk zijn, hebben vaak baat bij visualisering van woordstructuur met blokjes. Kinderen ontwerpen hun eigen stappenplan voor werkwoordspelling, tekenen zelf een ei-poster, schrijven een eigen au-verhaal... Zo is er meer leerwinst en vooral leerplezier.

Indien het schrijfmotorisch aspect een struikelblok blijft vormen voor je kind, kunnen we hem/haar ook wegwijs maken bij het gebruik van compenserende software.

Wat kan u doen als ouder?

Kinderen die spellingstherapie volgen, krijgen een opzoekboekje, waaier of turfkaart mee waarin alle aangeleerde trucjes worden gebundeld. Als ouder kan je je kind coachen bij het gebruik van dit boekje voor het inoefenen van woorddictees op school. Binnen een ouderbegeleidingstraject maken we je wegwijs in onze aanpak.

#multisensorischleren#taalinblokjes#alsspellingeenkwellingis