Pexels julia m cameron 4145354

Ondersteuning bij TAALontwikkeling

Taalachterstand

Kinderen leren een taal door de wereld rondom hen te verkennen en gebruiken diezelfde taal om die wereld te begrijpen. Soms komt de taalontwikkeling later op gang en komt het taalniveau van je kind overeen met dat van een jonger kind. Dit kan heel wat interne spanning en frustratie teweegbrengen bij je kind.

Wat doet de logopediste?
Door middel van gerichte testen bepalen we het taalniveau van je kind en stellen we vast binnen welke taaldomeinen (taalbegrip, woordenschat, woordvorming, zinsbouw en communicatieve vaardigheden) het problemen ervaart. Zo kunnen we je zoon/dochter gericht ondersteunen.

We breiden de woordenschat van jonge kinderen uit aan de hand van thema's die dicht bij hun leefwereld aanleunen. Bij oudere kinderen werken we in woordcategorieën of vertrekken we vanuit een specifiek context die aanleunt bij de interesses. Woordvorming (meervouden, verkleinwoorden...) oefenen aan de hand van uitnodigend materiaal. Zinsstructuren worden gevisualiseerd door blokjes om het kind meer inzicht en houvast te geven bij zijn zinsbouw. Communicatieve vaardigheden zoals beurtneming, vragen stellen, een verhaal vertellen worden op speelse wijze ingeoefend.

Wat kan je doen als ouder?

Praten doe je met z’n tweeën! Beschouw je kind als een volwaardige communicatiepartner, maar gebruik een eenvoudig taalgebruik. Herformuleer verkeerde uitingen, eerder dan het kind hier uitdrukkelijk op te wijzen. (Voor)lezen kan de taalontwikkeling een echte boost geven. Wil je graag wat concretere tips? Dan ben je als ouder altijd welkom voor een kort ouderbegeleidingstraject.