Pexels julia m cameron 4145354

Leerstoornis versus leerprobleem

Leerproblemen

Wanneer een kind schoolse problemen vertoont, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Het kind is lange tijd ziek geweest, kan zich niet goed concentreren of het kind heeft de uitleg van de juf of meester gewoon niet begrepen. De eerste hulp wordt geboden op school. Wanneer deze extra begeleiding niet voldoende succes heeft, is het mogelijk om een logopedist te contacteren. Tijdens de logopedische therapie keren we terug naar het niveau waar het kind de draad verloren was. Van daaruit wordt de kennis weer verder opgebouwd totdat het kind het niveau van de klasgenoten opnieuw bereikt heeft. De logopediste zal een het lees-, spellings- en/of rekenniveau van uw kind in kaart brengen aan de hand van specifieke testen. Als het kind terug op klasniveau zit, is het leerprobleem dan succesvol verholpen.

Leerstoornissen

Helaas blijven sommige kinderen met schoolse problemen kampen, ondanks intensieve logopedische therapie, extra begeleiding op school en thuis. Er is dan mogelijk sprake van een leerstoornis. Leerstoornissen komen voor bij ongeveer 5% van de bevolking. We weten ook dat ze erfelijk zijn. Een leerstoornis is geen tijdelijk probleem, maar een aandoening die voor altijd blijft. Een diagnose
 is niet alleen belangrijk omdat het kind zo recht heeft op compenserende maatregelen, maar ook omdat het zo zijn leermoeilijkheden beter leert plaatsen.

Hoe wordt de diagnose "leerstoornis" gesteld?

Tussendoor zal de vooruitgang van je kind geobjectiveerd worden door een hertesting. Om de diagnose leerstoornis te kunnen stellen, moet een kind aan drie criteria voldoen. Er moet een duidelijke achterstand op 
het gebied van lezen, schrijven 
en/of rekenen. Bovendien moet er een duidelijk verschil zijn met de andere schoolse prestaties. Er moet een discrepantie zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van therapieresistentie. De diagnose van een leerstoornis kan dan ook slechts na één jaar intensieve logopedische remediëring worden gesteld. Tot slot mogen de moeilijkheden kunnen niet verklaard worden door andere factoren, zoals intelligentie- of aandachtsproblemen.