Pexels julia m cameron 4145354

Ondersteuning bij SPRAAKontwikkeling

Spraakproblemen

Heb je een vermoeden van lispelen bij je kind of spreekt je zoon of dochter sommige klanken niet helemaal juist uit? Dan is het afhankelijk van de leeftijd van je kind aangewezen om bij een logopedist aan te kloppen.

Wat doet de logopedist?

De logopediste bekijkt of het kind over voldoende mondmotorische vaardigheden beschikt om de klank(en) correct te vormen. Soms moeten afwijkende mondgewoonten eerst worden afgeleerd aan de hand van oromyofunctionele therapie of moet het tongriempje van het kind worden geknipt. Tijdens de articulatietherapie leren we je zoon of dochter stapsgewijs de klanken uitspreken.

Wat kan je doen als ouder?

Ouderbetrokkenheid verhoogt de therapieslaagkans. Daarom geven we oefeningen op maat mee die aanleunen bij de interesses van je zoon/dochter.

Klankvervangingen en onverstaanbare spraak

Jonge kinderen passen vereenvoudigingsprocessen toe omdat ze nog niet alle klanken correct kunnen produceren. Naarmate de taalontwikkeling van het kind vordert, verdwijnen deze processen. Sommige kinderen blijven deze klankvereenvoudigingen echter langer maken, ook al kunnen ze de meeste klanken apart juist vormen. Soms maken kinderen vervangingen die minder voor de hand liggend zijn.

Wat doet de logopediste?

Eerst zal de logopediste de vereenvoudigen die het kind maakt in kaart brengen aan de hand van een articulatietest. Op basis van het taalniveau van je kind en het aantal vervangingsprocessen kiezen we voor de geschikte aanpak.

Wat kan je doen als ouder?

Bied je kind zoveel mogelijk taal aan. Speel samen spelletjes, vertel over de dingen die gebeuren, lees samen boekjes. Spreek alle woorden duidelijk uit. Verbeter of imiteer de fouten van je kind niet, maar herhaal het bedoelde woord gewoon rustig met de juiste uitspraak. De logopedist geeft speelse oefeningen mee waarmee je thuis expliciet kan oefenen.

#Metaphon#Hodson&Paden